CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

ADNucleis

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: ADNucleis
ADNucleis là một công ty công nghệ sinh học chuyên về thụ thai, sản xuất và tiếp thị các bộ dụng cụ chẩn đoán nhanh và hệ thống robot, để phân tích định lượng và định tính.

Khách hàng của chúng tôi là các phòng thí nghiệm phân tích, khoa học, nghiên cứu và các công ty công nghệ sinh học trong các lĩnh vực Sức khỏe con người, Sức khỏe động vật và Thực phẩm.

ADNucleis là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13485.

Bộ dụng cụ phát hiện mầm bệnh của chúng tôi (Salmonella spp, e-coli O157: H7, Cronobacter sakazaki) được chứng nhận bởi AFNOR (chứng nhận NF EN ISO 16140) 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
Scope
Organisms
Species
Technology
 
Food safety
Staphylococcus
aureus
Taqman
 
Food safety
E. coli
stx2
sybr
 
Food safety
E. coli
stx2
Taqman
 
Food safety
E. coli
eaeA
Taqman
 
Food safety
Listeria
monocytogenes
Taqman
 
Food safety
Salmonella spp
all
Taqman
 
Food safety
Campylobacter spp
all
Sybr/ Taqman
 
Food safety
Clostridium spp
all
Taqman
 
Food safety
E. coli
O157
Taqman
 
Food safety
E. coli
H7
Taqman
 
Food safety
E. coli
O26
Taqman
 
Food safety
E. coli
O103
Taqman
 
Food safety
E. coli
O111
Taqman
 
Food safety
Legionella
pneumophila Serogp 1
Taqman
 
Food safety
Giardia
intestinalis
Taqman
 
Food safety
Cryptosporidium spp
all
Taqman
 
Food safety
Staphylococcus
coagulase positive
Taqman
 
Food safety
E. coli
O104
Taqman
 
Food safety
E. coli
H4
Taqman
 
Food safety
Clostridium
tyrobutyricum
Taqman
 
Food safety
Trichinella
spiralis
Taqman
 
Food safety
Streptococcus spp
all
Taqman
 
Food safety
Staphylococcus spp
all
Taqman
 
Food safety
norovirus GI
group GI
Taqman
 
Food safety
norovirus GII
group GII
Taqman
 
Food safety
listeria spp
 
sybr/taqman
 
Food safety
Alicyclobacillus spp
all
Sybr/ Taqman
 
Food safety
Yeast
all
Taqman
 
Food safety
Enterobacteriaceae
all
Taqman
 
Food safety
Pseudomonas
aeruginosa
Taqman
 
Food safety
Pseudomonas spp
all
Taqman
 
Food safety
Total coliforms
 
Taqman
 
Food safety
Total Bacteria
Taqman
Food safety
E. coli
 
Taqman
 
Food safety
Mcr1-Mcr2
 
Taqman
 
Food safety
Staphylococcus
epidermidis
Taqman
 
Food safety
Corynebacterium
bovis
Taqman
 
Food safety
Alicyclobacillus
acidocaldarius
Taqman
 
Food safety
Alicyclobacillus
acidoterrestris
Taqman
 
NA Extraction
DNA Extraction Kits
References
Specificities
 
Food matrices
 HQS_ExtractP
 Microbeads or columns for AFNOR kits
 
Food matrices
 HQS_PVG_F
 Microbeads
 
 Species’indicator matrices
 HQS_Extract Vd
 Microbeads
 
 Blood- semen
 HQS_PVG_F
 Microbeads
 
 Simple water
 HQS_Extract E
 Microbeads
 
DNA Purification Kits
 References
 Specificities
 
Columns
 HQS_purif_Col
 AFNOR Kit
 
 Microbeads
 HQS_purif_BM
 
 
Environment
Reference
Principle
Details
 
Listeria spp
HQS_Listspp_sybr
Sybr®
 
 
HQS Salmonella spp.
HQS_Salm_sybr
Sybr®
AFNOR
 
Salmonella spp
HQS_Salm_i-tqm
Taqman®
With IPC
 
Legionella spp
HQS_Legiospp_i-tqm
Sybr®
With IPC
 
Legionella
 pneumophila
HQS_LegioPn_i-tqm
Sybr®
With IPC
 
Total Flora
 HQS_FloreTT-tqm
 Taqman®
 
 
Total Coliforms
 HQS_Colf_TT_i-tqm
 Taqman®
 
 
Enterobacteria
 HQS_Entceae-tqm
 Taqman®
 
 
Enterococcus
spp
 HQS_EntQ_i-tqm
 Taqman®
 With IPC
 
Pseudomonas 
spp
 HQS_Pseudo tqm
 Taqman®
 
 
Yeast/ mold
 HQS_Yeast_sybr
 Sybr®
 
 
ANIMAL HEALTH
 
 
Targets
References
Species
Details
 
BVD
HQS_BVD_i-tqm
Ruminants
With IPC
 
Coxiella burnetii
HQS_FQ_i-tqm
Canine/feline/ruminant
With IPC
 
MAP 
M.
paratuberculosis
HQS_MAP_i-tqm
Ruminant
With IPC
 
Listeria spp
HQS_Listsp_sybr
Ruminant
 
 
HQS Salmonella spp.
HQS_Salmo_sybr
Birds/ruminant
AFNOR
 
PRRS Virus
US and HP
(China) strains
HQS_PRRS-NA_i-tqm
Pork
With IPC
 
PRRS Virus
EU strain
HQS_PRRS-EU_i-tqm
Pork
With IPC
 
L.
monocytogenes
HQS_Listm_i-tqm
All species
With IPC
 
Food Hygiene
 
PATHOGENS
KITS
AFNOR
certified kits
Reference
Principle
 
HQS Cronobacter 
spp Sybr
Sybr ®
 
Internal Validation
References
Principle
 
HQS Salmonella
 spp Sybr
HQS_salm_sybr
Sybr ®
 
E. coli Stx1
HQS_stx1_sybr
Sybr ®
 
E. coli Stx2
HQS_stx2_sybr
Sybr ®
 
E. coli eaea
HQS_eaea_sybr
Sybr ®
 
E. coli O157:H7
HQS_O157_H7_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli H7
HQS_H7_tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
E. coli O157
HQS_O157_i-tqm
Taqman ®
 
Salmonella spp.
HQS_Salm_i-tqm
Taqman ®
 
HQS
Salmonella spp.
HQS_Salm_sybr
Sybr ®
 
HQS 
Cronobacter spp
HQS_saka_sybr
Sybr ®
 
Giardia spp.
HQS_Giardia_i-tqm
Taqman ®
 
Cryptosporidium spp.
HQS_Crypto spp_i-tqm
Taqman ®
 
Legionella spp.
HQS_Legiospp_i-tqm
Taqman ®
 
Legionella 
pneumophila
HQS_LegioPn_i-tqm
Taqman ®
 
Legionella
pneumophila
serotype1
HQS_LegioPn-Sero_tqm
Taqman ®
 
Listeria 
monocytogenes
HQS_Listm_i-tqm
Taqman ®
 
Staphylococcus
aureus
HQS_Staph_i-tqm
Taqman ®
 
Legionella spp, L. pneumophila 
et sero 1 (triplex)
HQS_Duplex_LegioPn-Sero1_i-tqm
Taqman ®
 
Norovirus GI 
(RT PCR)
HQS_Noro-GI_tqm
Taqman ®
 
Norovirus GII 
(RT PCR)
HQS_Noro-GII_tqm
Taqman ®
 
Norovirus GI+
Norovirus GII
HQS_Noro_GI+II_tqm
Taqman ®
 
HYGIENE INDICATORS
 Reference
 Principle 
Details
 
Enterobacteriacea
 HQS_Entceae_tqm
 Taqman ®
 
 
 E. coli
 HQS_FloreTT-tqm
 Taqman ®
 
 
 Total flora
 HQS_FloreTT_tqm
 Taqman ®
 
 
 Listeria spp
 HQS_Listspp_sybr
 Taqman ®
 
 
 Pseudomonas
 spp.
 HQS_Pseudo tqm
 Taqman ®
 
 
 Total Coliforms
 HQS_Colf_TT_i-tqm
 Taqman ®
 
 
 Faecal Coliforms
 HQS_Colf_FC_i-tqm
 Taqman ®
 
 
Legionella spp
 HQS_Legiosp_i-tqm
 Taqman ®
 With IPC
 
 Staphylococcus
 coag+
 HQS_StaphCoag+_i-tqm
 Taqman ®
 With IPC
 
 Clostridium spp
 HQS_Clostridiumsp_i-tqm
 Taqman ®
 With IPC
 
 Enterococcus spp
 HQS_EntQ-tqm
 Taqman ®
 With IPC
 
Kits SPECIES INDICATORS
Species indicators
Reference
Principle
 
Eucaryotes
HQS_Eucar_tqm
Taqman ®
 
Beef
HQS_BF_tqm
Taqman ®
 
Horse
HQS_CH_tqm
Taqman ®
 
Sheep
HQS_MO_tqm
Taqman ®
 
Pork
HQS_PC_tqm
Taqman ®
 
Goat
HQS_CV_tqm
Taqman ®
 
Leporidae
HQS_LP_tqm
Taqman ®
 
Turkey
HQS_DD_tqm
Taqman ®
 
Chicken
HQS_PL_tqm
Taqman ®
 
Duck
HQS_CN_tqm
Taqman ®
 
Goose
HQS_OIE_tqm
Taqman ®
 
Mammalian
HQS_MAM_tqm
Taqman ®
 
Galliformes
HQS_GaL_tqm
Taqman ®
 
Fish
HQS_PS_tqm
Taqman ®
 
 
Thông tin khác