CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Air Removal (Bowie-Dick Type) Tests -Prochem BD

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: Prochem BD
Đánh giá hiệu suất của hệ thống Air Removal (chân không) của Máy khử trùng hơi nước được trang bị hút chân không. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
20 miếng / hộp
4 hộp / thùng
Hết hạn 3 năm kể từ ngày sản xuất.
Gói kiểm tra loại bỏ không khí - Dự định để đánh giá hiệu suất của hệ thống Air Removal (chân không) của Máy khử trùng hơi nước được trang bị hút chân không.
Lắp ráp sẵn, gói thử nghiệm dùng một lần. Sau khi tiếp xúc, mở gói và loại bỏ bảng chỉ dẫn cho hồ sơ của bạn.
• Đánh giá 510 (k) và đáp ứng thử nghiệm loại bỏ không khí AAMI, EN-867-3 và ISO 11140.
• Mực không chì trên bảng chỉ số - An toàn hơn cho nhân viên y tế và môi trường.
• Thay đổi màu hồng khác biệt, không thể đảo ngược sang màu đen - dễ diễn giải.
  
 
Thông tin khác