CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Air Removal (Bowie-Dick Type) Tests - Prochem BD110

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: Prochem BD110:
Phiếu thử nghiệm riêng lẻ - nên được đặt trong một chồng khăn phẫu thuật được lắp ráp theo hướng dẫn của AAMI. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 100 gói /hợp
Hết hạn 3 năm kể từ ngày sản xuất
Chỉ sử dụng trong công nghiệp
Phiếu thử nghiệm riêng lẻ - nên được đặt trong một chồng khăn phẫu thuật được lắp ráp theo hướng dẫn của AAMI.
Mực không chì trên bảng chỉ số - An toàn hơn cho nhân viên y tế và môi trường.
Đạt tiêu chuẩn kiểm tra loại bỏ không khí AAMI, EN-867-3 và ISO 11140.
Thay đổi màu sắc từ xanh sang đen khác biệt, không thể đảo ngược - dễ hiểu.Thông tin khác