CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

CRISO

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
The AAHL Fish Diseases Laboratory (AFDL) chuyên chẩn đoán các bệnh của động vật thủy sản (cá vây, động vật thân mềm và động vật giáp xác) với trọng tâm là các bệnh ngoại lai (ngoại lai) và mới nổi. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 
Thông tin khác