CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

DLA proficiency test

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 Chương trình PT trên lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm với  các chỉ tiêu như: độc tố, chất gây dị ứng,... với các phương pháp như PCR, ELISA, LC/MS.
 
Thông tin khác