CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

EDQM

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: EDQM
Tầm nhìn của chúng tôi
EDQM là một tổ chức hàng đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách:
tạo điều kiện cho sự phát triển, hỗ trợ thực hiện, và giám sát ứng dụng các tiêu chuẩn chất lượng đối với các loại thuốc an toàn và sử dụng an toàn của chúng tôi được công nhận là một chuẩn mực khoa học và áp dụng trên toàn thế giới. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 

 
Thông tin khác