CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

ExpoSure Sterrad® Biological Indicator

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: ExpoSure
 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
ExpoSure® đã nhận được 510 (k) làm cho nó phù hợp cho các cài đặt và sử dụng chăm sóc sức khỏe và không chăm sóc sức khỏe. Thời gian ủ 24 giờ và tính linh hoạt của nó làm cho nó trở thành một công cụ mạnh mẽ để giúp cơ sở của bạn duy trì sự tuân thủ và an toàn cho bệnh nhân.
ExpoSure® là một sản phẩm thay thế trực tiếp và có thể được sử dụng cùng với các máy điều nhiệt hiện có ngoài hiện trường (55-60 ° C). Chỉ thị hóa học trên công cụ xác nhận rằng nó đã được tiếp xúc với hydro peroxide bằng cách thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh khi tiếp xúc.
ExpoSure® BI được sử dụng để theo dõi hiệu quả của các chu trình khử trùng STERRAD® sau đây:
STERRAD® 50
STERRAD® 100S (Ngắn & Dài *)
STERRAD® 200 (Ngắn & Dài *)
STERRAD® NX® (Nâng cao & Tiêu chuẩn)
STERRAD® 100NX® (TIÊU CHUẨN, FLEX, DUO và EXPRESS)
Sản phẩm 510 (k)
30 chỉ số mỗi hộp
Hết hạn 12 tháng
Phù hợp với các hệ thống hấp khử trùng hiện có.
Chỉ cần hệ thống ủ nhiệt khô, không cần hệ thống ủ tăng sinh sinh học.
 
Thông tin khác