CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Glycerol Free Products * AMPLIQON

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 Taq DNA Polymerase Glycerol Free
Ampliqon Taq DNA polymerase được phát triển để tự động hóa và sấy khô. Nó là một công thức không chứa glycerol của Ampliqon Taq DNA polymerase tiêu chuẩn và rất phù hợp cho các ứng dụng PCR thông thường tự động, hoặc trong đó việc lấy mẫu chính xác một lượng nhỏ là rất quan trọng.
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Bộ đệm không chứa Glycerol
Thích hợp cho thử nghiệm thông lượng cao tự động
Thích hợp cho các ứng dụng liên quan đến sấy khô
Thích hợp cho robot pha chế.
Năng suất sản phẩm cao
Quá trình kéo dài đến 5 kb
Có thể kết hợp dUTP

 
TEMPase Hot Start DNA Polymerase Glycerol Free
TEMPase Hot Start DNA Polymerase Glycerol Free là một công thức không chứa glycerol của TEMPase Hot Start DNA Polymerase và rất phù hợp để thử nghiệm thông lượng cao tự động, làm đông khô hoặc trong đó việc lấy mẫu chính xác khối lượng nhỏ là rất quan trọng.
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Phản ứng thuận tiện được thiết lập ở nhiệt độ phòng
Thử nghiệm thông lượng cao tự động
Bảo quản khô lạnh
có thể kết hợp dUTP
Tăng độ nhạy, độ đặc hiệu và năng suất sản phẩm.

Thông tin khác