CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Hettichlab * HETTCUBE 400 |400 R

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
SỬ DỤNG HIỆU QUẢ KHÔNG GIAN
Với khối lượng và nhiều phụ kiện, Tủ ấm HettCube 400 rất phù hợp cho tất cả các ứng dụng dược phẩm, nghiên cứu và công nghiệp.
Phạm vi nhiệt độ từ 0 ° C đến +65 ° C (HettCube 400 R). 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
INTERNAL VOLUME: 
310 l
VALIDATED USABLE SPACE:
199 l
NUMBER OF PROVIDED TRAYS: 
3 (2 Standard + 1 HTS)
ENERGY CONSUMPTION:
0.046 kWh/h
DIMENSIONS (W x D x H):
      710 x 825 x 1,425 mm 
 
Thông tin khác