CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Hettichlab * MIKRO 200|200R

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
KẾT QUẢ nhanh hơn trong sinh học phân tử
MIKRO 200 nằm trong số các máy ly tâm microliter tốc độ cao nhất. Các cánh quạt được thiết kế để quay microliter và ống PCR. MIKRO 200 đạt được RCF tối đa là 21.382 với tối đa 30 ống, cho phép xử lý mẫu nhanh và tách tối ưu, ở mức độ ồn thấp 54 dB (A).
Phạm vi nhiệt độ từ -10 ° C đến +40 ° C (MIKRO 200 R). 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
MAX. CAPACITY:
30 x 1.5 / 2 ml
MAX. RCF:
21,382
MAX. RPM: 
15,000 min-1
WEIGHT:
approx. 11,5 kg | 28 kg
REFRIGERATION:
Yes
DIMENSIONS (W x D x H):
      275 x 344 x 260 mm | 281 x 553 x 260 mm 
 
Thông tin khác