CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Hettichlab * ROTANTA 460RC|460RF

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Phiên bản sửa đổi này của ROTANTA 460 cho phép lưu trữ tiết kiệm không gian bên dưới và tăng không gian làm việc.
Cả hai đơn vị bao gồm làm lạnh với phạm vi nhiệt độ từ -20 ° C đến +40 °C. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
MAX. CAPACITY:
4 x 750 ml
MAX. RCF:
24,400
MAX. RPM:
15,000 min-1
WEIGHT:  
approx. 140 kg | 164 kg
REFRIGERATION:
Yes
DIMENSIONS (W x D x H): 
      554 x 697 x 683 mm | 554 x 697 x 961 mm 
 
Thông tin khác