CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

IFM

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: IFM
Gồm nhiều chương trình khác nhau
1. Vi sinh thực phẩm
2. Đề án công nghiệp thịt:
Vệ sinh thịt mổ
E. coli gây bệnh
3. Vi sinh vật nước và đồ uống:
Môi trường nước
Nước uống và nước giải khát
Legionella
4. Dược phẩm / Vi sinh mỹ phẩm
5. Gạc vệ sinh
6.Vi sinh vật thú y
7. Mở rộng không mầm bệnh và mầm bệnh

LỊCH: PT-IFM 2021.pdf
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm: 
Thông tin khác