CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

LGC- proficiency testing

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: LGC- proficiency testing
Tại sao chọn LGC?
Chúng tôi hàng năm chạy hơn 1.600 bài tập kiểm tra trình độ, phục vụ hơn 12.000 phòng thí nghiệm. Chúng tôi sản xuất vượt quá 225.000 tài liệu thử nghiệm, được phân phối đến hơn 160 quốc gia trên thế giới.

Link: PT-LGC-2023
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:Thông tin khác