CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

LGC- proficiency testing

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: LGC- proficiency testing
Tại sao chọn LGC?
Chúng tôi hàng năm chạy hơn 1.600 bài tập kiểm tra trình độ, phục vụ hơn 12.000 phòng thí nghiệm. Chúng tôi sản xuất vượt quá 225.000 tài liệu thử nghiệm, được phân phối đến hơn 160 quốc gia trên thế giới.  
Chương trình PT năm 2020
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:

AFPS:
Phân tích hóa học và vi sinh của thức ăn chăn nuôi

QCS: Phân tích hóa học và vi sinh của sô cô la và bột ca cao

QDCS: Phân tích hóa học các sản phẩm sữa

QFCS: Phân tích hóa học và dinh dưỡng của thực phẩm


QGS: Phân tích hóa học và vi sinh của gelatine


QMAS: Phân tích hóa học và vi sinh của thịt, cá và động vật có vỏ

QMS: Phân tích vi sinh của thực phẩm và thành phần thực phẩm

QWAS: Phân tích chất lượng mẫu nước với chỉ tiêu vi sinh vật

HYGIENE 2019 

Thông tin khác