CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Loading Buffers * AMPLIQON

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Bộ đệm tải DNA được sử dụng để tải mẫu DNA lên gel agarose hoặc SDS cho điện di gel. Bộ đệm tải DNA chứa thuốc nhuộm màu và tác nhân mật độ. Tác nhân mật độ phục vụ để tăng cường mật độ của mẫu DNA cho phép DNA chìm xuống đáy giếng. Thuốc nhuộm bổ sung khả năng hiển thị cho mẫu DNA và cũng đóng vai trò là thuốc nhuộm theo dõi cho phép người dùng theo dõi quá trình di chuyển DNA trong quá trình điện di.
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 
Loading Buffers - Red, Blue, Orange & Cyan
Ampliqon cung cấp bốn bộ đệm tải khác nhau, với các màu nhuộm và mặt trước di chuyển khác nhau, giúp bạn dễ dàng chọn bộ đệm tải phù hợp cho nhiệm vụ cụ thể của mình.
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Bộ đệm sẵn sàng để sử dụng
Công thức 5x
Bốn loại thuốc nhuộm khác nhau: Red, Blue, Orange và Cyan. 

 
Thông tin khác