CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

MIKRO 185

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
MIKRO 185 có sức chứa 12, 18 hoặc 24 mẫu và phù hợp cho nhiều nhiệm vụ, nhờ RCF tối đa 18.845 và lựa chọn bốn cánh quạt. Bộ dụng cụ quay cột (minipreps) cũng có thể được sử dụng nhờ thiết kế đặc biệt của rôto 1213-A. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
MAX. CAPACITY: 
24 x 1.5 / 2 ml
MAX. RCF:  
18,845
MAX. RPM:
14,000 min-1
WEIGHT: 
approx. 11 kg
REFRIGERATION: 
Air cooling
DIMENSIONS (W x D x H): 
261 x 353 x 228 mm 
 
Thông tin khác