CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Ống ly tâm 15ml - 50 ml

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: Ống ly tâm 15 m- 50m ml
 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 
Thông tin khác