CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

PCR Biosystems

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
PCR Biosystems là công ty chuyên về sản phẩm PCR của Anh Quốc, được thành lập vào năm 2012 bởi 2 chuyên gia trong lĩnh vực PCR, nhằm tạo ra những sản phẩm PCR chất lượng cao, tạo nên những đột phá trong khoa học.

PCR Biosystems đã và đang mở rộng thị trường ra thế giới với hơn 38 nhà phân phối đến từ các quốc gia khác nhau. Công ty Khoa học Kỹ thuật Toàn Cầu vinh dự là nhà phân phối chính thức của PCR Biosystems tại Việt Nam.

PCR Biosystems phát triển và cung cấp đa dạng những sản phẩm phục vụ cho PCR, bao gồm DNA polymerase, DNA ladder, dNTPs, master mix, cDNA synthesis kits... Những sản phẩm của PCR Biosystems luôn được cải tiến để nâng cao sản lượng PCR, độ nhạy, độ đặc hiệu, và tốc độ phản ứng, nhằm tạo ra điều kiện tối ưu cho những phản ứng PCR từ đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất.

Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:

 PCRBio DNA polymerase và PCR mix:

PCRBio Polymerase

 • PCRBio VeriFi Polymerase
 • PCRBio HS VeriFi Polymerase
 • PCRBio Taq DNA Polymerase
 • PCRBio HS Taq DNA Polymerase
 • PCRBio HiFi Polymerase
 • PCRBio Ultra Polymerase
 • PCRBio Classic Taq

PCRBio dNTP mix

PCRBio DNA markers

PCR mix

 • PCRBio Taq Mix
 • PCRBio Taq Red Mix
 • PCRBio HS Taq Mix
 • PCRBio HS Taq Red Mix
 • PCRBio Ultra Mix
 • PCRBio Ultra Red Mix
 • PCRBio VeriFi Mix
 • PCRBio VeriFi Red Mix


 qPCR Mix và RT-qPCR Mix:

PCR Biosystems cung cấp những sản phẩm master mix được cải tiến để nâng cao sản lượng PCR, độ nhạy và độ đặc hiệu, cùng với tốc độ phản ứng dẫn đầu thị trường. Master Mix của PCR Biosystems phù hợp với hầu hết những dye và probe trên thị trường cho phản ứng real-time. Sản phẩm được tối ưu để đáp ứng được yêu cầu của những phản ứng từ đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất.

qPCR Mix:

 • qPCRBio SyGreen Mix
 • qPCRBio SyGreen Blue Mix
 • qPCRBio Probe Mix
 • qPCRBio Probe Blue Mix
 • qPCRBio Genotyping Mix
 • qPCRBio HRM Mix

RT-qPCR Mix:

 • qPCRBio SyGreen 1-Step Go Kit
 • qPCRBio SyGreen 1-Step Detect Kit
 • qPCRBio Probe 1-Step Go Kit
Thông tin khác