CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

P.H.E

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: P.H.E
Đây là hãng thử nghiệm thành thạo của Anh Quốc. PHE có nhiều đề án thử nghiệm thành thạo về Vi Sinh thực phẩm & nước
LỊCH PT 2020- 2021

Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 


 
Thông tin khác