CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

PTA

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Làm thế nào bạn tự tin về kết quả kiểm tra và đo lường của bạn?
Thử nghiệm thành thạo là một phương tiện để đánh giá khả năng của các phòng thí nghiệm để thực hiện thành công các xét nghiệm và đo lường cụ thể.
Thử nghiệm thành thạo Úc (PTA) là một công ty con của Hiệp hội các Cơ quan Kiểm tra Quốc gia, Úc.
Lịch:
PT 2021

Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:

 
Thông tin khác