CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Releasat Biological Indicator

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: Releasat
 Bộ dụng cụ nuôi cấy Releasat để theo dõi clo dioxide, ethylene oxide và quá trình khử trùng bằng nhiệt khô.
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
Releasat là một bộ nuôi cấy chỉ thị sinh học chứa các chỉ thị sinh học dải giấy và ống nuôi cấy của môi trường nuôi cấy casein đậu nành có công thức đặc biệt có chứa chất chỉ thị màu chuyển sang màu vàng ấn tượng khi bào tử phát triển. Bộ dụng cụ nuôi cấy Releasat để theo dõi clo dioxide, ethylene oxide và quá trình khử trùng bằng nhiệt khô.

 
Chỉ báo màu cung cấp kết quả trực quan trong vòng 72 giờ (EO / Nhiệt khô) hoặc bảy ngày (clo dioxide). Mỗi lô ống nuôi cấy Releasat đều được kiểm soát chất lượng được kiểm tra với MesaStrips thích hợp.
Kết quả 72 giờ (EO / Nhiệt khô) / kết quả bảy ngày (ClO2)
Thay đổi màu sắc ấn tượng 
Thông tin khác