CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

RIKILT

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: RIKILT
 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
Tại sao nên tham gia các bài kiểm tra trình độ RIKILT?
Có kinh nghiệm, được công nhận, cung cấp các bài mẫu thử nghiệm thành thạo.
RIKILT là Viện Tham chiếu Quốc gia Hà Lan, dư lượng thuốc thú y trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật.
RIKILT là Phòng thí nghiệm Tham khảo Liên minh Châu Âu.
Báo cáo toàn diện với so sánh phương pháp và phản hồi.
Các mẫu thường chứa một số hợp chất ở nồng độ có liên quan.
Hỗ trợ trong chương trình theo dõi để cải thiện hiệu suất phương pháp của bạn.
  
 
Thông tin khác