CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Shrimp Diseases

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: KT
 Phát hiện tác nhân gây bệnh trên tôm bằng phương pháp RT-PCR
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
AccuPid WSSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV).
AccuPid IHHNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của virus gây bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (Infectious Hypothermal and Hematopoietic Necrosis Virus – IHHNV).
AccuPid YHV1 Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng đầu vàng (Yellow Head Syndrome Virus – YHV1).

 
AccuPid IMNV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây bệnh hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis Virus – IMNV).
AccuPid TSV Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện RNA của virus gây hội chứng Taura.
AccuPid EHP Detection Kit được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi bào tử Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ký sinh trên hệ gan tụy.
AccuPid AHPND Detection Kit (EMS) được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) trên tôm hay còn gọi là hội chứng tôm chết sớm (Early Mortality Syndrome - EMS) . 
Thông tin khác