CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Spore Strips Biological Indicator

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: Spore Strips
Mesa Labs cung cấp một dòng hoàn chỉnh các dải bào tử để thử nghiệm vô trùng trong các môi trường khử trùng khác nhau cho cả ứng dụng Chăm sóc sức khỏe và Công nghiệp. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
Mesa Labs cung cấp một dòng hoàn chỉnh các dải bào tử để thử nghiệm vô trùng trong các môi trường khử trùng khác nhau cho cả ứng dụng Chăm sóc sức khỏe và Công nghiệp. Các sản phẩm của Mesa Labs được sản xuất theo Hướng dẫn của USP và ISO và Quy định về Hệ thống Chất lượng của Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ.
1. Geobacillus stearothermophilus * - Để sử dụng trong khử trùng bằng hơi nước ở 121,1 ° C (250 ° F) đến 135 ° C (275 ° F) và Chemiclave®. Sau khi tiếp xúc với chất khử trùng, ủ các dải ở 55-60 ° C.
2. Bacillus atrophaeus * - Để sử dụng trong Ethylene Oxide (600 mg / L) và Khử trùng bằng Nhiệt khô (giá trị D tính toán ở 160 ° C). Sau khi tiếp xúc với chất khử trùng, ủ các dải ở 30-35 ° C.
3. Các dải bào tử kết hợp loài - G. stearothermophilus * (105) và B. atrophaeus * (106) trên mỗi dải. Để sử dụng trong các sản phẩm khử trùng Steam, EO, Dry Heat hoặc Chemiclave®.
 
Thông tin khác