CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

SterilAmp II & 5230

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: SterilAmp
SterilAmp II là một chỉ thị sinh học nhỏ gọn, khép kín để theo dõi khử trùng hơi nước công nghiệp trong các thùng chứa nhỏ.  
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
SterilAmp II là một chỉ thị sinh học nhỏ gọn, khép kín để theo dõi khử trùng hơi nước công nghiệp trong các thùng chứa nhỏ. SterilAmp II tích hợp chính xác các quá trình gây chết. SterilAmp II chứa môi trường nuôi cấy có công thức đặc biệt chuyển sang màu vàng ấn tượng khi bào tử phát triển. SterilAmp II cung cấp xác nhận trực quan dễ dàng khử trùng trong vòng 48 giờ, mà không cần phải làm việc trong phòng thí nghiệm khó khăn và tốn thời gian.

 
Kết quả 48 giờ
Ống nhỏ, hình thuận tiện (kích thước 26mm x 6,5mm, kích thước 18mm cũng có sẵn)
Kiểm soát tiêu cực được bao gồm với mỗi hộp sản phẩm.
Không cần phòng thí nghiệm
Thay đổi màu sắc ấn tượng. 
Thông tin khác