CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Sub Aqua Pro Unstirred Water Baths

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Bể ổn nhiệt

Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 

Sub Aqua Pro Unstirred Water Baths hỗ trợ ngay cả những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất đòi hỏi phải kiểm soát nhiệt độ chính xác. Một sự lựa chọn của tám mô hình với một khay cơ sở và nắp bao gồm tiêu chuẩn.
Phạm vi nhiệt độ xung quanh + 5 CC đến 99 CC hoạt động
Độ ổn định: ± 0,2 CC
Công nghệ Set và Forget® độc đáo - tăng nhiệt nhanh, kiểm soát nhiệt độ chính xác
Điều khiển đơn giản, trực quan - cài đặt nhiệt độ nhanh chóng và dễ dàng
Thích hợp để sử dụng với các hạt truyền nhiệt (không bao gồm SAP2 & SAP2S)
Điều chỉnh báo động nhiệt độ - bảo vệ mẫu khỏi quá nhiệt
Khóa bảng mặt trước thực tế - vô hiệu hóa điều khiển bảng mặt trước ngăn chặn những thay đổi không chủ ý

Thông tin khác