CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

TEST VERITAS

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Thử nghiệm thành thạo giúp đánh giá năng lực của phòng thí nghiệm tham gia so với các tiêu chí được thiết lập trước bằng phương pháp so sánh liên phòng.
Chứng nhận Progetto Trieste đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn EN ISO / IEC 17043: 2010 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung để kiểm tra trình độ thành thạo. Bạn có thể tải xuống chứng chỉ và tệp đính kèm tại http:http://www.testveritas.com/en/proficiency-testing-progetto-trieste/accreditation/
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:

 
Thông tin khác