CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Therma-Go™

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: Therma-Go™
ThermaGo ™ là một chuỗi kép, biến đổi hóa học axit nucleic mà ngăn chặn mis-mồi trong các bước ủ và kéo dài của PCR. Nó làm tăng độ tái lập của cả real-time và phân tích điểm cuối. ThermaGo tăng cường tính đặc hiệu của Taq DNA polymerase. 
Hướng dẫn sử dụng
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
Therma-Go ™ tương tác với DNA polymerase trong các bước ủ và kéo dài của PCR để cải thiện tính đặc hiệu khuếch đại và ngăn chặn các sản phẩm không đặc hiệu của phản úng PCR. Một đơn vị Therma-Go ™ được định nghĩa là lượng cần thiết để cải thiện tối đa tính đặc hiệu, năng suất và độ tái lập trong các phản ứng khuếch đại có chứa 1 đơn vị Taq DNA polymerase trong thể tích 25 µl. Tối ưu hóa tỷ lệ Therma-Go ™ và Taq để có được kết quả tối ưu.
 Typical 25 ul PCR
Reagent
10X PCR Buffer Final Concentration            1X                        2.5 μl
2 μM primers                                                 0.2 μM                  2.5 μl
5 U/μl Taq                                                      0.05 U/μl              0.25 μl
5 U/μl ThermaGo                                           0.05 U/μl              0.25 μl
Template                                                                                      x μl
H2O                                                                                             QS 25 μl
Thông tin khác