CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Therma-Stop™

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: Therma-Stop™
ThermaStop tối đa hóa hiệu suất PCR, cải thiện tính đặc hiệu của polymerase, tăng cường dữ liệu định lượng cuối cùng và đạt được năng suất khuếch đại vượt trội cho các ứng dụng hạ nguồn từ kiểu gen đến lắp ráp Gibson, chuẩn bị mẫu trình tự thế hệ tiếp theo cho chẩn đoán. 
Hướng dẫn sử dụng
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
THÔNG TIN CHUNG:
Therma-Stop ™ là một chất phụ độc quyền thêm vào để sử dụng trong các phản ứng liên quan đến DNA polymerase chịu nhiệt và được thiết kế để cải thiện đáng kể tính đặc hiệu và tăng năng suất cho các phản ứng. Therma-Stop ™ tương tác với DNA polymerase ở nhiệt độ dưới 50 0C để ức chế hoạt động đảo ngược của enzyme. Therma-Stop ™ cũng ức chế hoạt động DNA polymerase sau PCR, do đó cung cấp "điểm dừng lạnh" có thể cải thiện kết quả ở bước phân tích sản phẩm tiếp theo. Một đơn vị Therma-Stop ™ được định nghĩa là lượng cần thiết để khởi động nóng tối đa trong các phản ứng khuếch đại có chứa một đơn vị Taq DNA polymerase trong một thể tích 25 µl.
 
Thông tin khác