CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

ThermaStop-RT TM

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: ThermaStop-RT TM
ThermaStop-RT là một thuốc thử dễ sử dụng cho RT-PCR một bước hoặc hai bước bắt đầu với các mồi đặc hiệu gen. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
RNA oligonucleotide từ các tế bào và virus có thể được khuếch đại để phát hiện bằng các phương pháp Phiên mã ngược và Phản ứng chuỗi polymerase (RT-PCR). Trong bước đầu tiên, một chuỗi DNA bổ sung (cDNA) được tổng hợp bằng cách sử dụng đoạn mồi và phiên mã ngược. CDNA sau đó được khuếch đại bằng các kỹ thuật PCR tiêu chuẩn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách lấy một phần từ phản ứng sao chép ngược và thêm DNA polymerase phụ thuộc DNA (ví dụ Taq) và các thuốc thử khác và sau đó thực hiện PCR. Phương pháp đó thường được gọi là "RT-PCR hai bước" hay "RT-PCR hai ống". Ngoài ra, tất cả các thuốc thử, bao gồm cả enzyme và mồi đặc hiệu gen đều có thể được bao gồm trong một ống duy nhất để thực hiện cả phản ứng ngược và PCR mà không cần phải mở ống giữa các phản ứng đó. Phương pháp đó thường được gọi là "Một bước RT-PCR" hoặc "Một ống RT-PCR". Cả hai phương pháp đều có thể bao gồm các đoạn mồi cho một mục tiêu hoặc cho nhiều mục tiêu (nghĩa là ghép kênh RT-PCR).

  
Phần lớn PCR hiện được thực hiện bằng phương pháp "khởi động nóng" để giữ Taq không hoạt động cho đến khi đạt đến nhiệt độ phản ứng. Ngược lại, phần lớn sự chuyển dịch ngược cho đến nay đã được thực hiện mà không bắt đầu nóng mặc dù các phiên mã ngược có hoạt động đáng kể ở nhiệt độ phòng và thấp hơn. Do hoạt động này ở nhiệt độ thấp và tính ổn định cao của các giống lai DNA-RNA, các mồi dự định đặc hiệu gen có thể lai với các mục tiêu không mong muốn bổ sung một phần, dẫn đến khuếch đại không đặc hiệu. Vấn đề này được tăng lên đáng kể khi nhiều mồi được đưa vào cho RT-PCR ghép kênh.
ThermaStop-RT là một thuốc thử dễ sử dụng cho RT-PCR một bước hoặc hai bước bắt đầu với các mồi đặc hiệu gen. ThermaStop-RT tương tác với enzyme sao chép ngược ở nhiệt độ thấp để ức chế hoạt động của enzyme có thể dẫn đến các sản phẩm không đặc hiệu. Bằng cách loại bỏ các lỗi này, ThermaStop-RT làm tăng đáng kể năng suất của các sản phẩm cụ thể mong muốn và tăng độ nhạy của xét nghiệm. Hoạt động phiên mã ngược tăng ở nhiệt độ trên 45oC, cho phép phiên mã chuỗi RNA mong muốn.
Hướng dẫn sử dụng:
ThermaStop-RT Use Instructions.pdf
 
Thông tin khác