CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

UCT- columnns

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: UCT
Được thành lập vào năm 1986 tại Horsham, PA, United Chemical Technologies, Inc. (UCT, Inc.) đã phát triển từ một nhà sản xuất chất hấp thụ pha rắn thành đối thủ cạnh tranh lớn trong lĩnh vực hóa chất đặc biệt, phương tiện sắc ký và sản phẩm chuẩn bị mẫu. UCT bắt đầu với một ý tưởng công nghệ mới để chiết pha rắn (SPE): liên kết hai nhóm chức khác nhau với vật liệu hỗ trợ vững chắc để tạo ra các pha có khả năng chiết mẫu dựa trên các nguyên tắc hóa học khác nhau. Sản phẩm đầu tiên là CLEAN SCREEN® DAU của chúng tôi. Sản phẩm này kết hợp chức năng trao đổi ion với chuỗi alkyl kỵ nước. Sản phẩm này đã nhanh chóng được áp dụng trong các phòng thí nghiệm phân tích và hiện là vật liệu SPE được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành lâm sàng và pháp y để khai thác sạch ma trận sinh học.

 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:


 Thông tin khác