CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

CEFAS

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: CEFAS
 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
Cefas là một trung tâm nổi tiếng quốc tế về khoa học biển và nước ngọt ứng dụng. Chúng tôi có thể hỗ trợ phòng thí nghiệm của bạn bằng cách cung cấp tài liệu tham khảo và dịch vụ kiểm tra trình độ.
Các chuyên gia của chúng tôi làm việc với các phòng thí nghiệm được kiểm soát chính thức và khách hàng của phòng thí nghiệm tư nhân, để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đảm bảo chất lượng.
Tài liệu tham khảo được sử dụng rộng rãi để đảm bảo chất lượng, thực hiện phương pháp và xác nhận trong phân tích vi sinh và hóa học. Chúng có thể đặc biệt hữu ích cho các mục đích đo lường, vì chúng đồng nhất và ổn định đối với một hoặc nhiều thuộc tính được chỉ định.

 
Cefas sản xuất và cung cấp một cách thương mại, một loạt các tài liệu tham khảo được chứng nhận và không được chứng nhận phù hợp để sử dụng trong các xét nghiệm phân tích về độc tố động vật có vỏ và virus gây bệnh từ thực phẩm:
Tài liệu tham khảo độc tố
Tài liệu tham khảo virus
Việc tham gia thử nghiệm thành thạo có thể đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống đảm bảo chất lượng cho các hoạt động trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi cung cấp và tổ chức thử nghiệm thành thạo thường xuyên cho các phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm động vật thân mềm hai mảnh vỏ.
Để biết thêm thông tin về các tài liệu tham khảo của chúng tôi, thử nghiệm thành thạo và dịch vụ đảm bảo chất lượng, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
Thông tin khác