CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Tin tức

"TẦM SOÁT MẦM BỆNH THỦY HẢI SẢN VÀ KIỂM SOÁT AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM"
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
“ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM PTN VSV/VIRUS& CÁC GIẢI PHÁPHƯỚNG TỚI PTN ĐẠT CHUẨN ISO 17025”
Hàng chục container thực phẩm, nông sản bị nước ngoài trả vì 'dính độc', không đáp ứng tiêu chuẩn. Nhưng hàng đó, về Việt Nam ăn vô tư, đủ tiêu chuẩn an toàn.
Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin về việc các lô hàng nông, hải sản của Việt Nam nhập khẩu vào EU bị từ chối hoặc bị giám sát do không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn