CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Grant * Máy Ly Tâm

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
PCV-6000 Combined Centrifuge/Vortex Mixer 

LMC-3000 Low Speed Benchtop CentrifugeCVP-2 All-in-one PCR Plate Centrifuge/Vortex
LMC-4200R benchtop centrifuge with refrigeration 

Microspin 12 High-speed MicrocentrifugePCV-2400 Combined Centrifuge/Vortex Mixer


Thông tin khác