CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Hettichlab * ROTO SILENTA 630 RS

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
ROTO SILENTA 630 RS được đánh giá cao trong việc ly tâm túi máu nhanh chóng và hiệu quả. Nó có thể quay tối đa 12 lít mẫu hoặc 12 túi máu mỗi lần chạy. Tùy chọn cánh quạt bốn và sáu vị trí cũng có sẵn để cung cấp phù hợp nhất có thể.
Trong công nghiệp hoặc R & D, ROTO SILENTA có sức chứa sáu dụng cụ, mỗi dụng cụ lên tới 2.000 ml.
Phạm vi nhiệt độ từ -20 ° C đến + 40 ° C. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
MAX. CAPACITY:  
6 x 2,000 ml
MAX. RCF:
6,520
MAX. RPM:
6,000 min-1
WEIGHT:
approx. 355 kg
REFRIGERATION: 
Yes
DIMENSIONS (W x D x H): 
      813 x 1,015 x 973 mm 
 
Thông tin khác