CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

IFM_ELECTRICAL PROFICIENCY PROGRAMS

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
 Link:  PT_IFM_ELECTRICAL PROFICIENCY PROGRAMS
🍀Bạn đang tìm kiếm một chương trình kiểm tra năng lực điện tử uy tín và chất lượng? Bạn muốn nâng cao khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thiết bị điện tử? Bạn muốn được công nhận bởi các tổ chức quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực này?

 🍀Are you looking for a reputable and quality electronic energy testing program? Do you want to improve your ability to analyze and solve technical problems related to electronic devices? Do you want to be accepted by leading international organizations in the field?
🔬Nếu câu trả lời là có, bạn không thể bỏ qua Chương trình PT Điện tử (ELECTRICAL PROFICIENCY PROGRAMS) của công ty IFM - một trong những nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra năng lực điện tử hàng đầu thế giới.
🔬If the answer is yes, you cannot ignore the Electronic PT Program (ELECTRICAL PROFICIENCY PROGRAMS) of IFM - one of the world's leading electronic competency testing service providers.
🧬Chương trình PT Điện tử của IFM là gì?
🧬What is IFM's Electronics PT Program?
🍀Chương trình PT Điện tử của IFM là một loạt các bài kiểm tra năng lực điện tử được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17043. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ và hợp tác của IECEE Committee of Testing Laboratories (CTL) - một tổ chức quốc tế chuyên về việc thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn về an toàn và hiệu suất của thiết bị điện tử.
🍀IFM's Electronics PT Program is a series of electronics competency tests designed according to international standards ISO/IEC 17043. The program is implemented with the support and cooperation of IECEE Committee of Testing Laboratories (CTL) - an international organization dedicated to establishing and maintaining standards for the safety and performance of electronic equipment.

❤❤🍀IFM's Electronics PT Program is a series of electronics competency tests designed according to international standards ISO/IEC 17043. The program is implemented with the support and cooperation of IECEE Committee of Testing Laboratories (CTL) - an international organization dedicated to establishing and maintaining standards for the safety and performance of electronic equipment.❤🍀IFM's Electronics PT Program is a series of electronics competency tests designed according to international standards ISO/IEC 17043. The program is implemented with the support and cooperation of IECEE Committee of Testing Laboratories (CTL) - an international organization dedicated to establishing and maintaining standards for the safety and performance of electronic equipment.
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
💻Làm thế nào để tham gia Chương trình PT Điện tử của IFM?
💻How to join IFM's Electronics PT Program?
🥳Để tham gia Chương trình PT Điện tử của IFM, bạn chỉ cần liên hệ với Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Toàn Cầu - nhà phân phối chính hãng của IFM tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đăng ký và thực hiện các bước cần thiết để tham gia chương trình.
🥳To participate in IFM's Electronics PT Program, you just need to contact Global Science and Technology Company Limited - IFM's official distributor in Vietnam. We will assist you in registering and taking the necessary steps to participate in the program.
Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý, thời gian giao hàng nhanh chóng, chế độ bảo hành và bảo trì tốt nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của bạn một cách tốt nhất.
We are committed to bringing you high quality products and services, reasonable prices, quick delivery time, and the best warranty and maintenance. We are always ready to listen and meet your needs in the best way.

Thông tin khác