CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

INSTANT LABS

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
InstantLabs là một công ty chẩn đoán phân tử toàn cầu, tập trung vào việc xây dựng các công cụ và dịch vụ phân tích dựa trên phương pháp giải trình tự thế hệ mới cho ngành công nghiệp.
Thành lập năm 2008
Có trụ sở tại: 1448 S. Rolling Road, Suite 018 Baltimore, MD 21227, USA

Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
1. Hệ thống Real-Time PCR Hunter® 


  An toàn thực phẩm
Test Kit
Phương pháp
Quy trình
Đạt chứng nhận
Listeria Species
Phát hiện Listeria chỉ sau 22h
1. Làm giàu mẫu thử 
2.Tách chiết DNA
3. Chạy Hunter
4. Đọc tự động các kết quả
AOAC
Salmonella Species
Phát hiện Sammonella chỉ sau 10h
AOAC
E. coli O157  
Phát hiện Sammonella chỉ sau 10h
AOAC
AOAC
Listeria monocytogenes
Phát hiện Listeria chỉ sau 22h

Gian lận thương mại:
Kit InstantIDTM
Mục đích
Quy trình
InstantID™ Pork
Phát hiện loài Sus Scrofa gồm lợn nhà và lợn rừng
1.      Làm giàu mẫu thử
 
2.Tách chiết DNA
 
3. Chạy Hunter®
 
4. Đọc tự động các kết quả
InstantID™ Horse
Phát hiện loài Equus ferus gồm ngựa hoang và ngựa nhà
InstantID™ Blue Crab
Phát hiện loài Callinectes sapidus (Cua xanh)
InstantID™ Red Snapper
Phát hiện loài Lutjanus campechanus
InstantID™ Salmon Tests
Phát hiện các loài cá hồi:
      Atlantic Salmon (Salmo salar)
      Coho Salmon (Oncorhynchus kisutch)
      Chinook Salmon (Oncorhynchus tshawytscha)
      Sockeye Salmon (Oncorhynchus nerka)
InstantID™ Catfish Tests
US Catfish (Ictalurus species)
• Asian Catfish (Pangasius species)

Thông tin khác