CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

OXOID - KSĐ

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
CT0018B DO30 DOXYCYCLINE
CT0434B NOR10  NORFLOXACIN
CT0054B TE30 TETRACYCLINE
CT0639B ENR5    ENROFLOXACIN
CT0026B K30 KANAMYCIN
CT0041B OT30 OXYTETRACYCLINE
CT0047B S10 STREPTOMYCIN
CT0545B APR15    APRAMYCIN
CT1754B FFC30    FLORFENICOL
CT0031B NA30 NALIDIXIC ACID
 
CT0013B C30 CHLORAMPHENICOL
CT0161B AML10  AMOXYCILLIN
CT0183B FOS50  FOSFOMYCIN
CT1751B EFT30   CEFTIOFUR
CT0069B F50 NITROFURANTOIN
CT0411B SH25  SPECTINOMYCIN
CT0021B E30 ERYTHROMYCIN
CT0015B DA10 CLINDAMYCIN
CT1756B TIL15   TILMICOSIN 15µG
 
Thông tin khác