CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

P.H.E_Proficiency Testing - External Quality Audit

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
 🧪 Thử nghiệm Thành thạo (PT) - Ngoại Kiểm Chất Lượng (EQA)
UKHSA đã tạo ra Chương trình Thử nghiệm Thành thạo (PT), còn được gọi là Chương trình Ngoại Kiểm(EQA), để đảm bảo rằng các tổ chức thực hiện các thử nghiệm vi sinh về thực phẩm, nước và môi trường đều đạt được chất lượng tốt nhất. Chương trình PT cung cấp một loạt các mẫu thử nghiệm với các chỉ tiêu kiểm nghiệm đa dạng, để đảm bảo rằng mọi kết quả đều chính xác và đáng tin cậy.
🧪 Proficiency Testing (PT) - External Quality Audit (EQA)
UKHSA has created the Proficiency Testing (PT) Program, also known as the External Audit (EQA) Program, to ensure that organizations performing food, water and environmental microbiological testing pass get the best quality. The PT program offers a wide range of test samples with diverse testing criteria, to ensure that every result is accurate and reliable.
🦠Các Chương trình PT mà UKHSA đang triển khai gồm:
• Chương Trình Tiêu Chuẩn
• Chương Trình Luật Vi Sinh Châu Âu
• Chương Trình Không Bệnh Sinh
• Chương Trình Cá Vỏ
• Chương Trình Vibrio Gây Bệnh
• Chương Trình Stahylococcus Aureus Enterotoxin
• Chương Trình Swab Môi Trường
• Chương Trình Vi Sinh Vật Escherichia Coli Sản Xuất Độc Tố Shiga
• Chương Trình Vi Sinh Vật Norovirus Và Vi Rút Hepatitis A
• Chương Trình Phân Lập Legionella
• Chương Trình Phân Tử Legionella
• Chương Trình Nước Dùng Cho Giải Trí Và Nước Mặt
• Chương Trình Nước Uống
• Chương Trình Nước Chai Và Nước Khoáng
• Chương Trình Nước Rửa Nội Soi
• Chương Trình Vi Sinh Vật Mycobacterium Spp. Trong Nước
• Chương Trình Nước Vòi Bệnh Viện
• Chương Trình Nước Lọc
🦠PT Programs that UKHSA is implementing include:
• Standard Program
• European Microbiology Law Programme
• Pathogen Free Program
• Shellfish Program
• Pathogenic Vibrio Program
• Stahylococcus Aureus Enterotoxin Program
• Environmental Swab Program
• Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli Microbial Program
• Norovirus and Hepatitis A Virus Program
• Legionella Isolation Program
• Legionella Molecular Program
• Recreational Water and Surface Water Program
• Drinking Water Program
• Bottled Water and Mineral Water Program
• Endoscopic Rinse Program
• Microbial Program Mycobacterium Spp. Domestic
• Hospital Tap Water Program
• Filtered Water Program
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 🔬 Khám phá Sứ mệnh của UKHSA - Vượt ra khỏi biên giới với Chương trình Thử nghiệm Thành thạo! 🌍
Xin chào các bạn,
Chúng ta đang sống trong thời đại của khoa học và công nghệ, và sức kháng cự trước các mối đe dọa về sức khỏe và môi trường ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đã đặt ra một mục tiêu vĩ đại: đảm bảo sự an toàn và chất lượng cho thực phẩm, nước và môi trường - không chỉ trong 1 quốc gia, mà còn cho cả thế giới.
🔬 Discover UKHSA's Mission - Beyond Borders with the Successful Pilot Program! 🌍
Hello friends,
We live in a university age of science and technology, and biopower in the face of health and environmental threats is more important than ever. The UK Health Security Agency (UKHSA) has set a great goal: ensuring the safety and quality of food, water and the environment - not just in one country but for the whole world.
 🌐 Vì sao bạn nên chọn Toàn Cầu làm đối tác của bạn?
️Mẫu chúng tôi cung cấp cam kết đạt chuẩn ISO 17043
️Có thể phân tích đa chỉ tiêu trên cùng một nền mẫu, nhiều KTV có thể cùng làm và trả kết quả
️Toàn Cầu là đơn vị phân phối trên 10 hãng PT lớn trên thế giới
️Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm để tư vấn chính xác chỉ tiêu bạn cần
️Luôn bổ sung đá gel/đá khô với những mẫu yêu cầu bảo quản lạnh
️Thủ tục hải quan nhanh chóng, đảm bảo pháp lý
️Nhận mẫu nhanh chóng trong 24h khi hàng tới sân bay
️Cam kết hỗ trợ trước và sau bán hàng chu đáo, toàn diện
Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Toàn Cầu (Global Scientech Co., Ltd) vô cùng tự hào là đối tác phân phối chính hãng của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết đem đến sự hỗ trợ toàn diện, tiện lợi và đáng tin cậy cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam, giúp họ nâng cao chất lượng thử nghiệm vi sinh thực phẩm, nước và môi trường.
🌐 Why should you choose Toan Cau as your partner?
️The samples we provide are committed to meeting ISO 17043 standards
️Can analyze multiple criteria on the same sample platform, many technicians can do it together and return results
️ Toan Cau is a distributor of over 10 major PT brands in the world
️We have more than 10 years of experience to advise on the exact target you need
️Always add gel ice/dry ice with samples that require refrigeration
️Fast customs procedures, legal assurance
️Receive samples quickly within 24 hours when goods arrive at the airport
️Committed to thoughtful and comprehensive pre-sales and post-sales support
Global Science and Technology Co., Ltd. (Global Scientech Co., Ltd) is extremely proud to be the official distribution partner of the UK Health Security Agency (UKHSA) in Vietnam. We are committed to providing comprehensive, convenient and reliable support to organizations and businesses in Vietnam, helping them improve the quality of food, water and environmental microbiology testing
Thông tin khác