CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

Spore Suspensions Biological Indicator

Đơn giá:
1 đ
Mã sản phẩm: Spore Suspensions
Huyền phù bào tử Mesa là huyền phù bào tử vi khuẩn thích hợp để tiêm trực tiếp sản phẩm hoặc chuẩn bị các chỉ số sinh học tùy chỉnh để theo dõi hơi nước, ethylene oxide, nhiệt khô, hydro peroxide, phóng xạ và các quá trình khử trùng công nghiệp khác. 
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
Huyền phù bào tử Mesa là huyền phù bào tử vi khuẩn thích hợp để tiêm trực tiếp sản phẩm hoặc chuẩn bị các chỉ số sinh học tùy chỉnh để theo dõi hơi nước, ethylene oxide, nhiệt khô, hydro peroxide, phóng xạ và các quá trình khử trùng công nghiệp khác. Mỗi lọ chứa 10ml huyền phù. Chất lỏng lơ lửng là 40% ethanol.
Ethanol có sẵn trong ống.
Các bào tử vi khuẩn khác có sẵn theo yêu cầu (B. subtilis 6633 và B. subtilis 5230).
 
Thông tin khác